Logo
  >
Spominski dom, kulturno središče, Kolašin, Črna Gora / Memorial home, Cultural Centre, Kolašin, Montenegro

Arhitektura za človeka

...Ta tako bogat likovni sestav živi kot sam sebi zadosten svet: in vendar je postavljen predvsem za človeka. Glejte, kako dobro se na fotografskih posnetkih sklada z abstraktno geometričnimi gmotami živo človeško telo, otroci na kolesih, celo avtomobilska pločevina. Arhitekt sam označuje svojo stvaritev z lakonskim motom: stati na tleh in segati za oblaki. Velika misel, velika skromnost. Marko Mušič sega visoko nad oblake, kot sila redki velikani: per riveder le stelle...
prof. dr. Fedja Košir, monografija Kolašin, Lovčen, Od človeškega k onstrančloveškemu (ISBN 978-961-268-008-4)

Iz poročila
Skica iz Andrijevice, vasi iz širšega področja, opozarja na izreden primer grupiranja piramidastih volumnov tipiziranega zavetja. Lokalno stavbarstvo je v pogojenosti primitivnih lesenih konstrukcij in ostrih snežnih zim razvilo značilne piramidalne in stožčaste strehe pracelice, ki onstran utilitarnosti učinkujejo arhaičnoheroično ali kar simbolično.
Humanist zavrača avtoriteto in spoštuje tradicijo kot nekaj resničnega in objektivnega. Prav tradicija lahko postane katalizator pri kristaliziranju specifične in določene, docela sodobne pa vendar lokalno požlahtnjene moderne arhitekture...

Namesto efektov statične monumentalnosti in formalnega ali literarnega komponiranja mislimo, da je v tem trenutku in na tem mestu edino pametno postaviti sistem reda, ki lahko enako dobro odgovori na vsako konkretno situacijo in potrebo.
Svežino, dinamiko in ravnotežje celega prostorskega ansambla nikakor ne želimo doseči s kakršnokoli čarobno koincidenco slučajnosti. Dosledni sistem dveh osnovnih struktur, ki v bistvu izhajata iz toge geometrije daje v medsebojnem prepletu in kontrapunktu vedno dovolj novih prostorskih doživetij.

Architecture for Man

This rich assemblage, full of different meanings, operates as a self-sufficient universe; and yet it is primarily a place for humans. See how well the people, children on bicycles, even the cars, fit the abstract geometry of architecture in the photographs. The architect marks his creation with the Laconic motto: standing on the ground and reaching for the sky. An immense thought, expressed with immense modesty. Marko Mušič reaches far into the sky, like only rare giants of art can: per riveder le stelle...
prof. dr. Fedja Košir, monograph Kolašin, Lovčen (ISBN 978-961-268-008-4)

From the architect's report
Sketch from Andrejevica, a picturesque Montenegro village under the crest of Durmitor shows that the settlement core squeezed between the steep slope and the river, is comprised of individual houses, which are almost typical basic cells.

The aim of the project was to establish a system of invisible order as the characteristic of every action in which many people participate equally. This system approach in physical layout tries to prevent complete disorientation and underlines the importance of contact with open space. However, its basic task is to allow numerous space arrangements and thus many alternative actions, some of them perhaps not foreseen in this moment.

The arrangement of elements is influenced by examples of vernacular architecture, which conditioned by primitive timber construction and hard winter climate, developped remarkable roof forms. The appearance of these individual houses or space structures which they form together overcomes the bare utilitarian comprehension of a sensitive observer. We tried to gain a historical understanding of vernacular living cells and links between them. As a manifestation of dependence on natural conditions and interdependence of people living together this represented the basis for establishing the system of invisible order.

The integration of two interrelating geometrical structures gives many interesting spatially perceptive experiences. The diversity achieved in this way and the unlimited spatial possibilities can initiate the creativeness of people who will use the building. The quality of the spaces formed cannot be measured only by their physical appearance. The value of the whole formation will increase if people accept it and enrich it by their activities./i>

monografije / monographs
Več o projektu v monografijah / More on the project in monographs Kolašin, Lovčen - Od človeškega k onstrančloveškemu / From Human to Trans-Human (ISBN 978-961-268-008-4), Vile / Villas (ISBN 86-7207-135-2), Znamenje / Signs (ISBN 86-7207-121-2).
[ ǀ ]