Logo
Apostolska nunciatura/Apostolic Nunciatura, Ljubljana [...]

Avtobusna postaja v Novem mestu/Bus station, Novo mesto [...]

Cerkev Kristusovega učlovečenja/New Church, Dravlje, Ljubljana [...]

Centralna tehniška knjižnica/ Central Technological Library, Ljubljana [...]

Cerkev rojstva preblažene device Marije/New Church, Kotor Varoš, BiH [...]

Dom kulture, Bitola, Makedonija/Cultural Centre, Bitola, FYR Macedonia [...]

Dom revolucije, kulturni center, Nikšić, Črna Gora/Cultural centre Nikšić, Montenegro [...]

Domus Slovenica, Dunaj/Slovenian Cultural and Trade Centre, Vienna [...]

Gaj spomina/The remembrance haven, Ljubljana [...]

Gaj spomina II/The remembrance haven II, Ljubljana [...]

Herkulov vodnjak/Fountain of Hercules, Ljubljana [...]

Kenotaf padlim v vojni za Slovenijo 1991/Cenotaph for the victims of the 1991 Slovene independence war, Ljubljana [...]

Mladinski dom, kulturni center "Sedem sekretarjev SKOJ"/Youth and Cultural Centre, Zagreb [...]

Obeležje VSEM KI STE DALI ŽIVLJENJE ZA SLOVENIJO [...]

Nova operna hiša, Beograd/New opera house, Belgrade, Serbia [...]

Novi del osrednjega pokopališča Žale/The new part of the central cemetery, Žale, Ljubljana [...]

Obeležje žrtvam prometnih nesreč v Sloveniji/Road traffic victims memorial in Slovenia [...]

Prenova Narodne in univerzitetne knjižnice/The renovation of the National and University Library, Ljubljana [...]

Pokopališki križ, Šentjernej/The Sign of the Cross, Šentjernej [...]

Park spomina, Jajinci pri Beogradu/The memorial Park, Jajinci near Belgrade [...]

Prenova narodnega muzeja/National Museum renovation, Ljubljana [...]

Park spomina Teharje/Teharje Memorial Park [...]

Poslednja pot/"The final path", Ljubljana [...]

Potniška postaja/Central Station, Ljubljana [...]

Razgledna restavracija, Lovčen, Črna Gora/Panoramic Restaurant, Lovčen, Montenegro [...]

Spominski dom, kulturno središče, Kolašin, Črna Gora/Memorial home, Cultural Centre, Kolašin, Montenegro [...]

Spomenik Juliju Bettetu/Julij Betetto Monument, Ljubljana [...]

Spominski dom, kulturni center/Memorial and Cultural Centre, Bosanski Šamac, BiH [...]

Slomškov trg na Ponikvi/Slomšek Square, Ponikva [...]

Spominsko obeležje žrtvam vojn in povojnih pobojev, Kotor Varoš/Memorial for victims of war and afterwar killings, Kotor Varoš, BiH [...]

Univerzitetno središče, Skopje, Makedonija/University Centre, Skopje, FYR Macedonia [...]

Veliki portali/Large porches, Ljubljana [...]

"Vila Bled"/"Vila Bled", Bled [...]

Znamenje križa/The Sign of the Cross, Žale, Ljubljana [...]